Nezáväzná cenová ponuka

Kontaktné údaje

Telefón:

Stavba

Prílohy

Iba jeden súbor.
5 MB limit.
Povolené typy: jpg jpeg png txt pdf dwg zip.
potrebné výkresy k príprave cenovej ponuky:
- výkres pôdorysu stavby
- výkres krovu
- výkres strechy
- výkres architektúry stavby
- výkres rezov
 
Maximálne 8 súborov.
5 MB limit.
Povolené typy: jpg jpeg png txt pdf dwg zip.

Iné