Výhody

 • vysoká priestorová variabilita umožňujúca od začiatku realizácie projektovej dokumentácie aktívne reagovať na požiadavky investora – predovšetkým priestorová variabilita interiéru – možnosť staticky bezpečne preklenúť veľké rozpony bez nutnosti stredovej podpory
 • už pri riešení… Čítať viac
 • systém nosných priečok pri realizácií drevených konštrukcií Wolf je vecou minulosti;
 • priečky nie sú nosným prvkom pri realizácií väzníkového krovu;Čítať viac
 • systém Wolf umožňuje veľmi variabilne reagovať aj v budúcnosti na možné zmeny interiéru;
 • kedykoľvek sa môžete rozhodnúť pre realizáciu celkovej prestavby interiéru – väzníkový krov nie je závislý od… Čítať viac
 • ďalšou nespornou pridanou hodnotou drevenej väzníkovej  konštrukcie je schopnosť vytvoriť stabilnú a staticky bezpečnú konštrukciu krovu bez nutnosti realizácie železobetónového stropu až do rozponu 30 metrov.… Čítať viac
 • pre vytvorenie strešného plášťa môžete použiť akýkoľvek typ strešnej krytiny.
 • presnosť výroby a konštrukcie prispieva k urýchleniu samotnej pokládky krytiny – presnosť strešnej roviny...
 • väzníková konštrukcia je mimoriadne vhodná pre vytvorenie kompletného statického skeletu drevostavby.
 • drevostavby sú čoraz populárnejšie hlavne pre ich nízke… Čítať viac