Pri odstránení realizácie železobetónového stropu rodinného domu

  • ďalšou nespornou pridanou hodnotou drevenej väzníkovej  konštrukcie je schopnosť vytvoriť stabilnú a staticky bezpečnú konštrukciu krovu bez nutnosti realizácie železobetónového stropu až do rozponu 30 metrov.
  • Pri projekcii a realizácii rodinných domov často investor naráža na prekážku obmedzenia vnútornej variability interiéru. Predovšetkým pri rozponoch nad 7 metrov, kde klasická konštrukcia krovu stráca statické opodstatnenie a mimoriadne efektívne ju nahrádza väzníkový krov;
  • podhľadová konštrukcia je montovaná priamo na spodný pás väzníka, pričom sa jedná o mimoriadne ľahkú konštrukciu s vynikajúcimi tepelno izolačnými vlastnosťami. Je nutné si uvedomiť, že práve cez nedokonalú konštrukciu stropu sú najväčšie tepelné straty domu a tým niekoľkonásobne vyššie prevádzkové náklady. Riešením nízkych prevádzkových nákladov je drevostavba;
  • ľahké zateplenie na hodnoty nízko energetickej stavby;
  • v priestore povaly (podstrešnom priestore) je možné vytvoriť dostatočne veľký odkladací priestor...

 

Vyhody