Pri zmenách v budúcnosti v rodinnom dome, rekonštrukcie existujúcich stavieb

  • systém Wolf umožňuje veľmi variabilne reagovať aj v budúcnosti na možné zmeny interiéru;
  • kedykoľvek sa môžete rozhodnúť pre realizáciu celkovej prestavby interiéru – väzníkový krov nie je závislý od nosnej časti spodnej stavby, okrem obvodových múrov;
  • strecha v takomto prípade nehrá žiadnu rolu v statike prestavby, pretože staticky je celá konštrukcia vyriešená po obvode stavby;
  • ušetrené finančné prostriedky môžete investovať do riešenia Vášho interiéru
  • pri rekonštrukciách existujúcich objektov, rodinných domov sa uplatní väzníkový krov hlavne v prípade, že nie je možné následne viac staticky zaťažiť existujúcu stavbu. WOLF krov je ľahkou variantou pričom pôsobenie síl na stavbu sa roznáša výlučne do obvodových stien a smeruje v kolmom smere do nosných stien, čím väzníkový krov významne odľahčuje zaťaženie rekonštruovanej stavby...
Vyhody