Projekcia, zakladanie a realizácia stavby

  • vysoká priestorová variabilita umožňujúca od začiatku realizácie projektovej dokumentácie aktívne reagovať na požiadavky investora – predovšetkým priestorová variabilita interiéru – možnosť staticky bezpečne preklenúť veľké rozpony bez nutnosti stredovej podpory
  • už pri riešení projektovej dokumentácie je možné počítať s väzníkovým krovom, alebo  inou drevenou konštrukciou na báze dreveného priehradového väzníka, čo priamo vedie k ušetreniu nákladov na realizáciu stavby (odstránenie základov pod nosné priečky, nezávislosť krovu od nosných priečok, nie je nutné realizovať nosné priečky, nie nutné realizovať stužujúci veniec nad priečkami, úspora stavebného železa do stužujúceho venca nad priečkami a pri realizácii monolitického príp. systémového stropu, ľahký stropný systém s vysokou účinnosťou zateplenia s vysokým tepleným odporom – nízke tepelné straty, rýchlosť realizácie krovu, v prípade budúcich generačných rekonštrukcií nezávislosť od spodnej stavby...)
  • pre osadenie a ukotvenie väzníkov sú v drvivej väčšine prípadov potrebné iba obvodové múry stavby ukončené stužujúcim vencom, čo prináša pre investora nesporné finančné výhody (bez nutnosti realizácie nosných prvkov v interiéri a ťažkého monolitického resp. systémového stropu).
  • jednoduché a efektívne riešenie statickej konštrukcie pre drevostavby